ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ

Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2019 - 20

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

OPEN ECLASS
Α.Μ.Κ.*
Α.Δ.Τ.*
Α.Μ.Κ.Α.*
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
*ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ