ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2018 - 19

ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΩΝ

OPEN ECLASS
Α.Μ.Κ.*
Α.Δ.Τ.*
Α.Μ.Κ.Α.*
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
*ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ