Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επιλογή Σχολής - Τμήματος

Σχολή - Τμήμα
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) (MARKETING)  -  33 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (SPORT_JURNAL)  -  25 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (MEDICAL_LABOR)  -  15 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (DENTAL_TECHN)  -  18 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (RADIOLOGY)  -  14 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 (2016Α)  -  150 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (MUSIC_TECHN)  -  27 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (SPORTS)  -  28 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (SECURITY)  -  18 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (AIRCOND_COOL_VENTIL)  -  5 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (RENEWABLE_SOURCES)  -  20 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΕΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) (CHEF)  -  42 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ (MECHANOTRONICS)  -  13 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (GUARD_MUSEUM)  -  37 διαθέσιμα μαθήματα