skip to Main Content

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2020-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2020-2021

 

 • Σύμφωνα με τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς, περίπου τον Αύγουστο ( μετά τις 15 Αυγούστου) ανακοινώνονται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης οι νέες Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το νέο έτος . (Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση και στην ιστοσελίδα μας για το έτος 2020-2021).
 • Οι ειδικότητες δεν είναι ίδιες κάθε χρόνο, δεδομένου ότι εγκρίνονται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τις επικαιροποιημένες ανάγκες για εύρεση εργασίας μετά τις σπουδές στα ΙΕΚ . Επομένως δεν είναι σταθερό ότι οι  ειδικότητες που λειτούργησαν στο ΙΕΚ Πάτρας το έτος 2019-2020 θα επαναληφθούν όλες και για  τη νέα χρονιά 2020-2021, αφού θα υπάρξουν και νέες.
 • Θα ανακοινωθούν ανταγωνιστικές και αξιόλογες  ειδικότητες για το έτος 2020-2021  στο ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ. 
 • Ακολουθεί αμέσως μετά την έγκριση των νέων ειδικοτήτων και σχετική ανακοίνωση από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και  Δια Βίου Μάθησης    σχετικά με τις ημερομηνίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής ειδικότητας και ΙΕΚ, καθώς και τα κριτήρια που καθορίζουν τα μόρια εισαγωγής  των υποψήφιων σπουδαστών.
 • (Με βάση τα έως τώρα δεδομένα τα μόρια εισαγωγής σε μια ειδικότητα είχαν άμεση σχέση με τα εξής κριτήρια: τον βαθμό στο απολυτήριο Λυκείου, το πόσο πρόσφατα αποφοίτησε κανείς από το Λύκειο, κοινωνικά κριτήρια όπως    τριτεκνία, πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και η αποδεδειγμένη με ένσημα προϋπηρεσία η οποία είναι σχετική με την ειδικότητα για την οποία έχει γίνει η αίτηση επιλογής ειδικότητας).
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος να καταθέσει αρχική ηλεκτρονική αίτηση επιλογής ειδικότητας σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου επιπέδου 03 για παλαιούς απόφοιτους και επιπέδου 04 για νέους απόφοιτους . Όριο ηλικίας δεν υπάρχει και η φοίτηση είναι δωρεάν. Επίσης δεν μπορεί κάποιος να είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένος σε δύο ΙΕΚ.
 • Φοιτητές των ΑΕΙ μπορούν ταυτόχρονα να επιλέξουν και ΙΕΚ με παράλληλη φοίτηση επειδή το ΙΕΚ είναι δομή της μη τυπικής εκπαίδευσης.
 • Σε κάθε ειδικότητα ανά Δημόσιο ΙΕΚ εισάγονται οι πρώτοι (30) υποψήφιοι σε μόρια εισαγωγής.
 • Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους σπουδαστές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και  Δια Βίου Μάθησης   (www.gsae.edu.gr) τα αποτελέσματα των επιτυχόντων. Για τα αποτελέσματα επιλογής σας ή μη ενημερώνεστε με ατομική σας ευθύνη. Επίσης  για λεπτομέρειες πιθανών ερωτημάτων σας,  θα υπάρχουν αναλυτικά διευκρινήσεις στην νέα  Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΔΙΕΚ  για το νέο έτος 2020-2021 που θα ανακοινωθεί .
 • Έπειτα από την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης   , το ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ θα αναρτήσει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του σχετικά με τις ημερομηνίες που θα πρέπει οι επιτυχόντες του ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση, έτσι ώστε να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους. Η ανακοίνωση θα περιγράφει  τα δικαιολογητικά.
 • Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ είναι δωρεάν, πραγματοποιείται απογευματινές ώρες καθημερινά με 20 ώρες/εβδομάδα και διαρκεί 05 εξάμηνα (04 εξάμηνα σπουδές στο ΙΕΚ και 01 εξάμηνο υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε φορείς σχετικούς με την ειδικότητα) με υποχρεωτικές παρακολουθήσεις και αυστηρό όριο απουσιών.
 • Ο απόφοιτος ΙΕΚ έπειτα από 05 εξάμηνα σπουδών λαμβάνει Β.Ε.Κ. ( Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ αποφοίτησης) και γίνεται κάτοχος Διπλώματος επιπέδου 05, ( σύμφωνα με το εναρμονισμένο Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ) μετά από  τις εξετάσεις Πιστοποίησης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.(διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο 4186/2013 το τελευταίο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους) (www.eoppep.gr)
 • Η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Δημοσίου ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ενημερώνεται διαρκώς. Αποτελεί τη βέλτιστη πηγή ενημέρωσής σας, έχοντας πρόσβαση όχι μόνο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά (λόγω του υψηλού επικοινωνιακού φόρτου που δέχεται το τηλεφωνικό μας κέντρο μετά τις 15 Αυγούστου), αλλά σε μόνιμη βάση καθώς αποτελεί τον πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό και άμεσο δίαυλο επικοινωνίας και πληροφόρησης ανάμεσα στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ)  και στους ενδιαφερόμενους (σπουδαστές, εκπαιδευτές, φορείς συνεργασίας εξωτερικούς  κλπ )
 • Καλή επιτυχία, καλές επιλογές και καλές σπουδές.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΤΣΩΝΗΣ

 

Δ.ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ
Back To Top