skip to Main Content

Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών του ΔΙΕΚ Πάτρας σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Κοινότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Epale Greece – Εκπαίδευση Ενηλίκων
 
Στάσεις και απόψεις εκπαιδευτών και εκπαιδευτριών του ΔΙΕΚ Πάτρας σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 
#epale #epale_greece #διεκπατρας #diekpatras #iekpatras #EpaleGreece
 
Δ.ΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ
Back To Top