Έναρξη έτους κατάρτισης 2018 – 2019.

Το νέο έτος κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Πάτρας, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17/10/2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τα Α’ Εξάμηνα θα προσέλθουν στις 14:10 (Α’ Έτος Σπουδών)

Τα Γ’ Εξάμηνα θα προσέλθουν στις 15:10 (Β’ Έτος Σπουδών)

 

Δημοσιεύτηκε: 16/10/2018