ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

  • Αφορά σε καταρτιζόμενους που έχουν τελειώσει και τα 4 εξάμηνα κατάρτισης και δεν έχουν κάνει καθόλου πρακτική άσκηση ή δεν έχουν απαλλαγή μερική ή ολική από αυτήν.
  • Αφορά μόνο τις ειδικότητες που αναφέρονται στον Πίνακα στο τέλος της πρόσκλησης.
  • Η Μαθητεία ( στο χώρο εργασίας και στο χώρο του ΙΕΚ) θα πραγματοποιηθεί στις πόλεις και τα ΙΕΚ που αναφέρονται  στον Πίνακα στο τέλος της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε: 04/12/2017