ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2017Α

Οι εκπαιδευτές του εαρινού εξαμήνου 2017Α μπορούν να παραλαμβάνουν τις συμβάσεις τους από τη Γραμματεία του ΔΙΕΚ.

Δημοσιεύτηκε: 27/07/2017