ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΠΥ) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017Α

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του εαρινού εξαμήνου 2017Α που θα πληρωθούν με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ΤΠΥ) όπως προσέλθουν στην γραμματεία του ΔΙΕΚ, από Τρίτη (4-7-17) έως Παρασκευή (7-7-17)  και ώρες 14:00 μ.μ. έως 18:30 μ.μ.,  για να πληροφορηθούν για τις ώρες και να κόψουν το προβλεπόμενο τιμολόγιο.

Σημειώνεται ότι για κάθε ειδικότητα και τμήμα να εκδίδετε ξεχωριστό ΤΠΥ. Αν διδάσκετε στο ίδιο τμήμα περισσότερα του ενός μαθήματα θα εκδώσετε ένα τιμολόγιο με αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος.

 

Δημοσιεύτηκε: 03/07/2017