Πρόσκληση σε τακτική συνέλευση συλλόγου διδασκόντων ΔΙΕΚ Πάτρας επί τη λήξει του Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

Η Διεύθυνση του ΔΙΕΚ Πάτρας αφού έλαβε υπόψη:

  • Το άρθρο 24 “Οργανωτική δομή – Αρμοδιότητες” του Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
  • Το άρθρο 27 του Νόμου 4186/ΦΕΚ193/17-09-2013  παρ. 12
  • Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

                καλεί τον σύλλογο διδασκόντων του ΔΙΕΚ Πάτρας

δηλαδή όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ΔΙΕΚ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε τακτική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  στς 17:00 στην αίθουσα Ι1 (ισόγειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση αποτελεσμάτων επίδοσης των καταρτιζομένων Εξαμήνου Κατάρτισης 2017Α.
  2. Θέματα επίδοσης και διαγωγής των καταρτιζομένων ΔΙΕΚ Πάτρας
  3. Απολογισμός Εξαμήνου Κατάρτισης 2017Α.
  4. Διάφορα λειτουργικά θέματα.

 

Δημοσιεύτηκε: 27/06/2017