ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017Α

Ενημερώνουμε ότι οι συμβάσεις 2017Α είναι έτοιμες και εκτυπωμένες εις διπλούν. Καλούνται οι Εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Πάτρας, αφού ελέγξουν τα στοιχεία τους, να υπογράψουν τις συμβάσεις τους στην Γραμματεία του ΔΙΕΚ έως την Τρίτη 20-6-2017 και ώρες 14:00 – 18:30. Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις  μονογράφονται  στο κάτω μέρος κάθε σελίδας, και υπογράφονται στο τέλος και στα δύο αντίγραφα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι συμβάσεις αποστέλλονται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Δημοσιεύτηκε: 14/06/2017