Βεβαίωση εργοδότη για έναρξη πρακτικής άσκησης – κωδικοποιημένες οδηγίες

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΕΚ

Δημοσιεύτηκε: 23/05/2017