Ενημέρωση προς τους Εκπαιδευτές και Καταρτιζόμενους για τις εξετάσεις προόδου

Η εξέταση προόδου για τα εργαστηριακά μαθήματα 1 ώρας/εβδομάδα θα διαρκέσει  μέχρι μία διδακτική ώρα. Για εξέταση προόδου σε εργαστηριακά μαθήματα διάρκειας 2 ωρών την εβδομάδα και άνω οι ώρες εξέτασης είναι δύο. Μετά το πέρας των εξετάσεων προόδου τα μαθήματα θα γίνονται κανονικά μέχρι το τέλος. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί κάποιος/α να αποχωρήσει νωρίτερα.

 

Δημοσιεύτηκε: 27/04/2017