Ανακοίνωση που αφορά όσους πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση

  1. Σχετικά με τα χρήματα που φαίνονται στις οικονομικές καταστάσεις καταρτιζόμενων που έχουν κάνει Πρακτική Άσκηση.

Κατόπιν επικοινωνίας με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει και αφορά σε καταχωρήσεις χρηματικών ποσών που εμφανίζονται και δεν έχουν αποδοθεί, οι εμπλεκόμενοι καλούνται να στείλουν έγγραφη αίτηση στο email του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (protokollo@inedivim.gr) στο οποίο θα αναφέρουν

  • τι ακριβώς έχει συμβεί
  • ότι ζητούν βεβαίωση για το θέμα που έχει προκύψει και στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν έχουν λάβει χρήματα για την Πρακτική Άσκηση που έχουν πραγματοποιήσει στο ΔΙΕΚ Πάτρας
  • τον τρόπο επιθυμούν να λάβουν απάντηση, π.χ. μέσω email, fax ή ταχυδρομικά.

 

2. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι από 01/01/2017 όσοι καταρτιζόμενοι/ες επιθυμούν να κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση και να απογραφούν ως νέοι/ες ασφαλισμένοι/ες στο ΙΚΑ, δεν θα λαμβάνουν Α.Μ.Α. (Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου). Αντί αυτού, θα χρησιμοποιούν τον Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).

 

 

Δημοσιεύτηκε: 07/03/2017