Πρόγραμμα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2016

Ανακοινώθηκαν στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.ΠΕ.Π.  οδηγίες και το πρόγραμμα εξετάσεων 1ης περιόδου 2016 αποφοίτων ΙΕΚ.

Δημοσιεύτηκε: 16/06/2016