Ανακοινωσεις για Πιστοποίηση

Παράταση (έως την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018) προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2018

Τελευταία Ενημέρωση: 10/09/2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2018»

Τελευταία Ενημέρωση: 24/08/2018

«Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., 1ης Περιόδου 2018» Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 14 Αυγούστου 2018 έως και 3 Σεπτεμβρίου 2018

Τελευταία Ενημέρωση: 15/08/2018

Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΙΕΚ (ν.4186/13)

Τελευταία Ενημέρωση: 11/08/2018

Ηλεκτρονική Χορήγηση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Τελευταία Ενημέρωση: 25/04/2018

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2018

Τελευταία Ενημέρωση: 13/03/2018